O nás

Komplexná
právna pomoc

Poskytujeme právne služby slovenským a zahraničným subjektom, a to tak korporátnym klientom, v súvislosti s výkonom ich podnikateľskej činnosti, ako aj nepodnikateľom, pri riešení ich každodenných problémov. Spravidla nejde len o jednotlivé úkony právnej služby, ale o dlhodobé a systematické sprevádzanie klientov v podnikaní a v živote. Preferujeme pri tom osobný a individuálny prístup ku každému klientovi a poskytovanie riešení šitých na mieru.

Komplexná právna pomoc
Poskytujeme právne služby
Moderné právne postupy
Veríme v rýchle a efektívne právne postupy

Moderné
právne postupy

Veríme v rýchle a efektívne právne postupy a kreatívne riešenia, ktoré šetria čas a energiu klientom aj nám. Elektronizáciu v súdnictve a v štátnej správe považujeme za samozrejmú a v maximálnej miere ju využívame. Advokácia je pre nás aj poslaním, preto v rozsahu primeranom pracovnému vyťaženiu poskytujeme vybraným klientom tiež právne služby „pro bono“.

Kontakt

Máte otázky?

Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.