Náš tím

Advokát

JUDr. Dominik Burda

Vysokoškolské štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2009. V roku 2010 mu bol na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelený akademický titul doktor práv (JUDr.).

Od roku 2013 pôsobí ako advokát zapísaný pod číslom 6488 do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.

Špecializácia: Sporová agenda.

Ďalšie zameranie: Cudzinecké právo. Trestné právo. Právo obchodných spoločností. RPVS.

Pôsobisko: Bratislava. Levice.

Dominik Burda

Advokátka

JUDr. Lucia Morgošová

Vysokoškolské štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2009. V roku 2012 jej bol na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelený akademický titul doktor práv (JUDr.).

Od roku 2013 pôsobí ako advokátka zapísaná pod číslom 6572 do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.

Špecializácia: Zmluvná agenda so zameraním na nájom nebytových priestorov.

Ďalšie zameranie: Sporová agenda. Obchodné právo. Občianske právo. Rodinné právo.

Pôsobisko: Bratislava. Žilina.

Lucia Morgosova

Advokát

Mgr. Michal Baniar

Vysokoškolské štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2016.

Od roku 2021 pôsobí ako advokát zapísaný pod číslom 8255 do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.

Špecializácia: Konkurz a reštrukturalizácia.

Ďalšie zameranie: Sporová agenda. Obchodné právo. Právo obchodných spoločností.

Pôsobisko: Bratislava. Levice.

Michal Baniar

Advokátka

Mgr. Nikola Rymarenková

Vysokoškolské štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2016.

Od roku 2021 pôsobí ako advokátka zapísaná pod číslom 8295 do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.

Špecializácia: Obchodné právo.

Ďalšie zameranie: Sporová agenda. Cudzinecké právo. Pracovné právo. RPVS.

Pôsobisko: Bratislava. Banská Bystrica.

Nikola Rymarenkova

Advokátsky koncipient

JUDr. Andrea Burda

Vysokoškolské štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2009. V roku 2010 jej bol na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelený akademický titul doktor práv (JUDr.)

Po rokoch pôsobenia v in-house pozícii sa od roku 2021 venuje právu v tíme LEGAL HUB x BURDA LEGAL v pozícii advokátskeho koncipienta.

Oblasti práva: Farmaceutické právo. Správne právo. Právo obchodných spoločností.

Pôsobisko: Bratislava.

Andrea Burda

Kariéra

Pokiaľ máte záujem o pracovnú pozíciu právneho asistenta LEGAL HUB x BURDA LEGAL, zašlite svoj životopis s motivačným listom na našu e-mailovú adresu: office@burdalegal.sk

Preferujeme študentov, schopných pracovať samostatne a systematicky na širokom spektre zadaní odbornejšieho charakteru primeranej náročnosti (príprava zmlúv, práca s judikatúrou, korporátna agenda, preklady odborných textov a iné), ktorí vidia svoju budúcnosť v advokácii.

Kontakt

Máte otázky?

Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.