Náš tím

Advokát

JUDr. Dominik Burda

Vysokoškolské štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. V roku 2005 mu bol na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelený akademický titul doktor práv (JUDr.).

Od roku 2013 pôsobí ako advokát zapísaný pod číslom 6488 do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.

Pôsobisko: Bratislava. Levice.

Oblasti práva: Sporová agenda, Cudzinecké právo, Ochrana osobnosti, Právo obchodných spoločností, RPVS.

Dominik Burda

Kariéra

Pokiaľ máte záujem o pracovnú pozíciu v tíme advokátskych koncipientov alebo právnych asistentov v advokátskej kancelárii BURDA LEGAL, zašlite svoj životopis s motivačným listom na našu e-mailovú adresu office@burdalegal.sk

Preferujeme záujemcov schopných pracovať samostatne a systematicky na širokom spektre zadaní odbornejšieho charakteru primeranej náročnosti (príprava zmlúv, práca s judikatúrou, korporátna agenda, preklady odborných textov a iné), ktorí majú záujem v budúcnosti pôsobiť v advokácii.

Kontakt

Máte otázky?

Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.