Riešenia šité
na mieru.
Zmysel
pre detail.

Novinky

Veľa úspechov v roku 2024 Vám praje tím LEGAL HUB x BURDA LEGAL

Veľa úspechov v roku 2024 Vám praje tím LEGAL HUB x BURDA LEGAL

O nás

LEGAL HUB x BURDA LEGAL pod spoločnou značkou združuje advokátov spolupracujúcich pri poskytovaní právnych služieb lokálnym aj zahraničným klientom, obchodným spoločnostiam aj fyzickým osobám nepodnikateľom.

LEGAL HUB x BURDA LEGAL vznikol s víziou poskytovania právnych služieb na vysokej odbornej úrovni a v širokej palete odvetví práva, vytvorením kvalifikovaného tímu spolupracujúcich advokátov, advokátskych koncipientov a právnych asistentov s rozsiahlou odbornou praxou a kvalifikáciou.

Služby

Naše služby

Členovia tímu LEGAL HUB x BURDA LEGAL poskytujú komplexné právne služby v rôznych práva, vrátane zastupovania klientov v konaniach pred všeobecnými súdmi, rozhodcovskými súdmi a správnymi orgánmi. Pri výkone advokácie kladú dôraz na detail a kreatívne riešenia šité na mieru individuálnym potrebám klientov.

Osobitným zameraním tímu LEGAL HUB x BURDA LEGAL je poskytovanie poradenstva a právnej podpory zahraničným investorom v oblasti plánovania a realizácie investičných zámerov a podnikateľských aktivít v Slovenskej republike a tiež štátnym príslušníkom tretích krajín v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov v Slovenskej republike.

Sporové právo

Zastupovanie klientov pri mimosúdnom riešení sporov a v konaniach pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi v Slovenskej republike.

Cudzinecké právo

Zastupovanie klientov v konaniach o udelení a obnove prechodného pobytu, dlhodobého pobytu a azylu v Slovenskej republike.

Právo obchodných spoločností

Zakladanie obchodných spoločností a družstiev, zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách, príprava a organizácia valných zhromaždení. Fúzie a akvizície. Due diligence.

Register partnerov verejného sektora

Plnenie povinností oprávnenej osoby a poskytovanie právneho poradenstva pre partnerov verejného sektora.

Náš tím

LEGAL HUB x BURDA LEGAL tvorí kvalifikovaný tím spolupracujúcich advokátov, advokátskych koncipientov a právnych asistentov, pre ktorých je advokácia povolaním, poslaním aj životným štýlom.

Pri svojej práci spolupracujeme tiež s externými spolupracovníkmi a odborníkmi z rôznych odvetví (súdnymi znalcami, prekladateľmi a tlmočníkmi, účtovníkmi a daňovými poradcami).

O nás