Advokátska kancelária
burda legal
Sic itur ad astra

Novinky

Pracovnoprávne vzťahy v období koronavírusu

Rozšírenie nového koronavírusu (Covid 19) a opatrenia s ním spojené v zásadnej miere ov...

O nás

Advokátska kancelária BURDA LEGAL so sídlom v Bratislave, vznikla v roku 2018 v prirodzenej nadväznosti na dovtedajší samostatný výkon advokácie spolupracujúcich advokátov. Poskytujeme právne služby slovenským a zahraničným subjektom, a to tak korporátnym klientom, v súvislosti s výkonom ich podnikateľskej činnosti, ako aj nepodnikateľom, pri riešení ich každodenných problémov. Advokácia je pre nás povolaním, poslaním aj životným štýlom.

Služby

Naše služby

Advokátska kancelária BURDA LEGAL poskytuje komplexné právne služby v rôznych odvetviach práva, vrátane zastupovania klientov v konaniach pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi, správnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

Sporové právo

Zastupovanie klientov pri mimosúdnom riešení sporov a v konaniach pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi v Slovenskej republike.

Cudzinecké právo

Zastupovanie klientov v konaniach o udelení a obnove prechodného pobytu, dlhodobého pobytu a azylu v Slovenskej republike.

Právo obchodných spoločností

Zakladanie obchodných spoločností a družstiev, zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách, príprava a organizácia valných zhromaždení. Fúzie a akvizície. Due diligence.

Register partnerov verejného sektora

Plnenie povinností oprávnenej osoby a poskytovanie právneho poradenstva pre partnerov verejného sektora.

Náš tím

Advokátsku kanceláriu BURDA LEGAL tvorí kvalifikovaný tím spolupracujúcich advokátov, advokátskych koncipientov a právnych asistentov pod vedením JUDr. Dominika Burdu. Pri svojej práci spolupracujeme tiež s externými spolupracovníkmi a odborníkmi z rôznych odvetví (súdnymi znalcami, prekladateľmi a tlmočníkmi, účtovníkmi a daňovými poradcami).

O nás